Minilening garantstelling

De aanbieders van een minilening willen een garantstelling voor de minilening, ze willen immers zeker zijn dat het geleende bedrag zal worden terugbetaald. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

  • De persoonlijke garantstelling
  • Garantstelling door middel van een verzekering

Het is belangrijk te weten dat garantstelling dat de persoonlijke garantstelling te aller tijde het meest voordelig is. Bij deze garantstelling dient u een persoon te bereid te vinden garant voor u te staan. Van deze persoon dient u ook een aantal documenten mee te sturen, op de pagina ‘Minilening aanvraagprocedure‘ treft u een overzicht aan van documenten die benodigd zijn voor de aanvraag. Deze persoon dient ook aan een aantal voorwaarden te voldoen, zo mag deze zelf geen lening hebben uitstaan en ook geen negatief kredietverleden hebben.

Heeft u een persoon bereid gevonden om garant voor u te staan en die aan de voorwaarden voldoet dan kunt u al voor enkele euro’s aan kosten een bedrag lenen en dan kan een minilening zeer interessant zijn om snel extra financiële armslag te verkrijgen. Het is wel belangrijk dat u de het geleende bedrag binnen de 21 dagen terug gaat betalen aangezien de verstrekker van de minilening het bedrag op de persoon die garant voor u staat zal gaan verhalen.

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Er is een groot verschil in kosten tussen de garantstellingen

Mocht u geen persoon bereid vinden om garant voor u te staan bij het aanvragen van de minilening dan heeft u de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering, deze vorm van garantstelling is echter wel vele malen duurder. Kiest u voor deze mogelijkheid dan hoeft u alleen uw eigen documenten in te zenden, de verstrekker van de minilening kan bij het niet terugbetalen van de lening dan een beroep doen op de verzekering om zo het geld terug te krijgen.

De kosten voor de verzekering zijn echter fors hoger dan bij een persoonlijke garantstelling, ook zullen deze kosten vaak van het geleende bedrag worden afgetrokken zodat u een lager bedrag op uw bankrekening zult ontvangen. Uiteraard blijft u na het afsluiten van een verzekering ook verplicht het bedrag terug te betalen en zijn de kosten voor te laat terugbetalen even hoog als bij een persoonlijke garantstelling.

Vraag nu een minilening aan