Heeft u nog vragen?

Op deze pagina treft u veelgestelde vragen over de minilening aan. Hoewel de verschillende aanbieders vaak elk zijn eigen regels hanteert zijn over het algemeen de voorwaarden voor deze leenvorm gelijk. Voor specifieke vragen over een aanbieder kunt u uiteraard bij de desbetreffende geldverstrekker terecht.

 

[adsense]

 

Wat is een minilening?

Een minilening is een kortlopende lening van over het algemeen 21 dagen. De hoogte van de lening verschilt per aanbieder maar in de meeste gevallen is er de mogelijkheid tot het lenen van bedragen tot € 750,00. De aanvraag en afhandeling geschied geheel online en kan erg snel gaan. Bij de eerste aanvraag zullen er een aantal documenten moeten worden ingediend om de kredietwaardigheid van de lener te kunnen beoordelen, na de eerste lening kan daarna eenvoudig en snel wederom een aanvraag ingediend worden.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Kan iedereen een minilening aanvragen?

Helaas is de minilening niet voor iedereen aan te vragen. Elke geldverstrekker heeft zo zijn eigen eisen maar over het algemeen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een minilening:

  • U bent tussen de 21 en 65 jaar
  • U heeft de Nederlandse Nationaliteit
  • U verdient minimaal € 1100,- per maand
  • U bent in dienst bij uw werkgever
  • U bent geen uitzendkracht, zelfstandige of student

Deze regels zijn opgesteld om zo consumenten tegen zichzelf te beschermen geen leningen aan te gaan die men niet terug kan gaan betalen.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Zijn er ook aanbieders van de minilening in België?

Als u woonachtig bent in België dan kunt u geen aanvraag doen voor een minilening bij een Nederlandse geldverstrekker. Er zijn echter ook in België gespecialiseerde aanbieders van de minilening. Wij lichtten de belangrijkste er voor u uit:

Ferratum

Ferratum is actief in meerdere landen als aanbieder van de minilening. Deze geldverstrekker biedt leningen tussen de € 50,- en € 500,-. Terugbetalen kan binnen vijftien of dertig dagen. Uiteraard zijn de kosten bij het terugbetalen binnen vijftien dagen lager dan bij een aflossing binnen dertig dagen. De kosten van de aangeboden minileningen en welke garantstelling er wordt gebruikt kunt nalezen op de website van de aanbieder.

Wordt er bij de aanvraag voor een minilening navraag bij het BKR gedaan?

Er wordt als u een aanvraag voor een minilening doet geen navraag bij het BKR gedaan, ook worden de afgesloten leningen niet geregistreerd bij het BKR. Met het BKR wordt bedoelt ´Bureau Krediet Registratie´, deze organisatie houdt afgesloten leningen en aankopen op afbetaling bij. Daarnaast geeft het BKR advies aan geldverstrekkers over de kredietwaardigheid van een aanvrager. Dat de aanbieders van de minilening geen navraag doen bij het BKR wil niet zeggen dat te aller tijde uw aanvraag goedgekeurd zal worden. Bij de voorwaarden van de aanbieder kunt u lezen waaraan u moet voldoen om in aanmerking voor een minilening te komen.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Welke documenten moet ik meezenden bij een aanvraag voor een minilening?

Als u voor de eerste maal een aanvraag voor een minilening gaat doen dient u een aantal documenten mee te zenden. Deze documenten zullen worden beoordeeld door de afdeling ‘Acceptatie’ van de geldverstrekker. De documenten kunnen worden ingezonden per e-mail, fax of per post. Stuurt u de documenten met per post naar de financieringsmaatschappij dan zal uw aanvraag één werkdag vertraging oplopen. U dient de volgende documenten ter controle aan de geldverstrekker te tonen:

  • Een geldig identificatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart of een rijbewijs
  • Een recent bewijs van inkomsten zoals een loonstrook
  • Een recent bankafschrift of een uitdraai van internetbankieren

Er zijn minilening aanbieders die een garantstelling eisen en dit kan in de vorm van een persoon. In dat geval zal deze persoon ook enkele documenten moeten insturen, welke dit zijn kunt u lezen op de pagina ‘Minilening aanvraagprocedure‘. Meer informatie over de garantstelling kunt u vinden op de pagina ‘Minilening garantstelling‘.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Waarom is er een garantstelling benodigd voor de minilening en welke vormen zijn er?

U kunt zich voorstellen dat de aanbieder van de minilening graag zekerheid wil dat het geleende geld terugbetaald gaat worden. De diverse aanbieders eisen dan ook vaak een garantstelling bij de aanvraag. Nu is deze bij elke aanbieder anders maar de twee meest gebruikte garantstellingen zijn:

Persoonlijke garantstelling

Bij deze vorm van garantstelling staat er een ander persoon garant voor u. Deze persoon mag niet op hetzelfde adres als u woonachtig zijn en ook niet zelf een lening hebben uitstaan. Ook zal de geldverstrekker een aantal documenten van deze persoon bij de aanvraag willen ontvangen. Welke dit zijn kunt u lezen op de pagina ‘Minilening aanvraagprocedure‘. Deze garantstelling brengt over het algemeen de minste kosten met zich mee.

Garantstelling in de vorm van een verzekering

Heeft u geen familielid, vriend of kennis die garant voor u kan staan dan kunt u ervoor kiezen een verzekering af te sluiten. Deze verzekering moet u dan meteen afsluiten bij de aanvraag van de minilening. Deze vorm van garantstelling is echter wel kostbaar en over het algemeen genomen worden deze kosten meteen van het geleende bedrag afgetrokken en krijgt u dit bedrag dus ook niet op de bankrekening gestort.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Hoe hoog zijn de kosten voor een minilening?

Hoe hoog de kosten zijn voor het afsluiten van een minilening verschilt per geldverstrekker en is ook afhankelijk van de hoogte van het geleende bedrag. Aangezien minileningen kortlopende leningen zijn betaald u geen rente maar alleen kosten. De kosten kunnen verschillen van enkele euro’s tot wel over de honderd euro. Dit is onder andere afhankelijk van de soort garantstelling die u kunt bieden. De diverse aanbieders van de minilening zijn verplicht de kosten duidelijk te vermelden, ook bij de aanvraag zullen de kosten duidelijk aan u getoond worden.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Wanneer moet een minilening terugbetaald worden

Een minilening is een kortlopende lening, bij de meeste aanbieders van minileningen dient u het geleende bedrag plus de kosten voor het lenen binnen 21 dagen terug te betalen. Een aanbieder mag u geen extra kosten rekenen als u binnen de afgesproken periode het bedrag terugbetaald. Kunt u de betaling pas na de afgesproken termijn voldoen dan kan de geldverstrekker extra kosten in rekening gaan brengen zoals rente, administratiekosten en zelfs incassokosten. Over de hoogte van deze kosten kunt u lezen in uw overeenkomst of bij de voorwaarden van de financieringsmaatschappij.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Wat gebeurt er bij het te laat terugbetalen van een minilening?

Betaald u een minilening te laat terug dan heeft u kans dat er erg hoge kosten optreden. U kunt dan te maken krijgen met incassokosten, administratiekosten of extra rente die moet worden betaald. Deze kosten staan vastgelegd in de overeenkomst die u heeft met de geldverstrekker. Door de hoge kosten is het te aller tijde af te raden een minilening aan te gaan waarvan u niet weet of u deze tijdig terug kunt betalen.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Moet ik bij het afsluiten van een minilening ook een verzekering afsluiten?

Een aanbieder van een minilening kan u verplichten een verzekering af te sluiten. Zo zijn er aanbieders die een overlijdensverzekering verplicht stellen. Daarnaast kan er als garantstelling een verzekering verplicht zijn, dit kan zo zijn als u geen andere garanties kunt afgeven voor het terugbetalen van de minilening. De kosten van de diverse verzekeringen kunnen nogal verschillen. Deze kosten kunt u terugvinden op de website van de geldverstrekkers, daarnaast worden de kosten duidelijk getoond bij het aanvragen van een minilening.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!

Waar kan ik terecht met een klacht over minilening aanbieder

Als u een klacht heeft over de geldverstrekker waarmee u een overeenkomst voor een minilening heeft gesloten dan kunt u terecht bij het AFM. Dit is voluit de ‘Autoriteit Financiële Markten’, dit is de toezichthouder op alles wat met lenen te maken heeft. Vanaf eind mei 2011 houdt deze organisatie ook toezicht op de aanbieders van minileningen. Als u op de onderstaande link klikt komt u op de pagina van het AFM waar u meer informatie kunt vinden of meteen een klacht kunt gaan indienen:

Een klacht indienen over een minilening aanbieder

Daarnaast kunt u ook ervaringen van andere consumenten lezen over een bepaalde aanbieder. Dit kan onder andere bij de website Loanz, hier kunt u ook zelf uw ervaringen over een geldvertrekkers plaatsen. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Lees en plaats ervaringen over de diverse aanbieders van minileningen