Er wordt als u een aanvraag voor een minilening doet geen navraag bij het BKR gedaan, ook worden de afgesloten leningen niet geregistreerd bij het BKR. Met het BKR wordt bedoelt ´Bureau Krediet Registratie´, deze organisatie houdt afgesloten leningen en aankopen op afbetaling bij. Daarnaast geeft het BKR advies aan geldverstrekkers over de kredietwaardigheid van een aanvrager. Dat de aanbieders van de minilening geen navraag doen bij het BKR wil niet zeggen dat te aller tijde uw aanvraag goedgekeurd zal worden. Bij de voorwaarden van de aanbieder kunt u lezen waaraan u moet voldoen om in aanmerking voor een minilening te komen.

 

Tot 750 euro lenen. Zo geregeld met een Minilening!